karla.city

Karla.city är en gratisdomän hos oss. Den kommer alltid vara gratis. Om du väljer denna domän så får du också en epostadress med dittnamn@karla.city.

Epost

Du kan läsa din epost antingen på webben eller med en egen klient.

Använd nedan inställningar för att få eposten att fungera med gmail eller icloud eller annan app.

Inkommande epost (IMAP)

• Server: main.karla.city
• Port: 143
• STARTTLS
• Användarnamn: eposten dvs dittnamn@karla.city
• Passord: Det passord du fått vid registrering

Utgående epost (SMTP)

• Server: smtp.karla.city
• Port: 587
• STARTTLS
• Användarnamn: eposten dvs dittnamn@karla.city
• Passord: Det passord du fått vid registrering

Webbsidor

Det fungerar som övriga domännamn, förutom att ditt domännamn är dittnamn.karla.city samt att domännamner är gratis.

Titta på exempel https://test.karla.city, där wordpress installerats på test.karla.city.