Skydda sidor med passord

Du kanske vill skydda vissa webbsidor, så att enbart leverantörer eller samarbetspartners kommer åt dem? Eller så att enbart vänner och familj kommer åt dem? T.ex. bilder eller annat material.

Det fungerar då såhär, att du aktiverar ett passord för en viss mapp på servern. För att titta på någon av filerna i mappen så kommer servern kräva passordet du lagt till. Det är alltså mappar/kataloger som passords-skyddas, inte enstaka html-filer. Om en mapp är skyddad så är alla filer i mappen skyddade.

Du kan lägga till flera olika användare som har egna passord, så att du senare åter kan blockera webbsidan för en individ som tidigare hade rättighet logga in.

Det är enkelt att passords-skydda en katalog. Logga in på kontrollpanelen. Lägg märke till alternativet password protected directoriesVi klickar där. Här hittar vi alla mappar/kataloger, som vi har satt ett passord till. Nu finns uppenbart inga passords-skyddade mappar så listan är tom. Låt oss sätta ett passord för någon katalog. Vi kan klicka på find a directory to password protect och får då upp filhanteraren. Vi hade kunnat gå in i filhanteraren direkt om vi ville.Och här har vi då vår filhanterare. Vi klickar oss fram till mappen hemligt. Om den heter hemligt, så borde den vara hemlig. Det verkar vettigt.I mappen hemligt ligger redan en hemlig fil. Någon hemlig person har skrivit något hemligt där.Vi ska inte tjuvkika på denna hemliga information utan gå tillbaka till public_html. Det vi ska göra är att markera själva mappen hemligt och sedan klicka med höger musknapp på denna. Vi får då upp ett antal alternativ och där ska vi välja protect. Protect betyder som bekant skydda.Vi får då upp en ruta där vi kan sätta en rubrik på det vi vill skydda samt lägga till en första user och passord för sidan. Det går senare att lägga till flera användare och ge dem individuella passord om vi önskar.Jag skapar nu en användare som heter hemligt, som har passordet hemligt. Okej, det är kanske inte så hemligt att berätta detta, med detta är nu bara ett exempel. I verkligheten är det inte så smart att öppet berätta vilka passord man använder för olika saker.Fint. Så om vi nu besöker vår passords-skyddade webbsida, https://javascriptchess.com/hemligt så får vi mycket riktigt upp en förfrågan om passord. Prova själv.Vi matar in användare och passord, dvs hemligt och hemligt.Vi får då upp vår hemliga webbsida, vilket är index.html i den passordsskyddade mappen hemligt. Alla sidor i mappen hemligt är nu åtkomliga, när vi matat in passordet.Låt oss gå tillbaka till kontrollpanelen och klicka på password protected directories. Där ser vi vår passords-skyddade katalog.Om vi klickar på länken så får vi upp lite olika alternativ. Vi kan t.ex. ta bort passordsskyddet genom att klicka på remove protection. Eller så kan vi lägga till nya användare av sidan som får egna passord, genom att klicka på +add user.