DNS

Viktigt - Ej Nonens!

Det finns oftast inga skäl att ändra i DNS -inställningarna. Om du stökar runt i dessa inställningar och det blir fel så kan din domän eller epost upphöra att fungera och det vill man ju inte. Så var försiktig och uppmärksam här. Detta sagt, så kan det finnas situationer då du vill göra ändringar i DNS -inställningarna och det är rent teknisk väldigt enkelt att lägga till eller ändra inställningar. Du börjar med att klicka på DNS Management i kontrollpanelen. Men som sagt, var försiktig!

Lägg till/Ta bort

Klicka på knappen add record och lägg till en rad. Om du vill ta bort någon rad så markerar du checkboxen i början på raden och klickar delete -knappen som blir synlig längst upp. Väldigt enkelt, som sagt. Men var försiktig eftersom hela eller delar av din domän kan sluta fungera, t.ex. kan eposten sluta fungera eller du kanske inte kan använda FTP eller så slutar allting fungera. Skall bara användas av experter som vet vad som händer här och som i efterhand kan analysera vad som gått fel.


Ändra A -RECORD

Om du vill att din domän (hostname) hemma.mindoman.se skall peka på din hemmadator där du satt upp en egen server, då är det denna post du skall ändra på. Observera att det efter hostname skall finnas en punkt.

Egen server från en dynamiskt tilldelad IP

Oftast, i praktiken, så behåller man en dynamiskt tilldelad IP väldigt länge. Om du t.ex. pekar om www -postens IP -nummer till ditt dynamiskt tilldelade IP där du satt upp en egen webbserver, så kommer det troligtvis fungera utmärkt väldigt länge. Du kan, för säkerhets skull, sätta upp ett skript som du anropar som kontrollerar om din IP ändrats och isåfall uppdaterar skriptet detta A -Record automatiskt. Är du intresserad av ett sådant DynDNS -skript så informera oss så hjälper vi dig.

Ändra enbart www -raden till din hemmaserver och låt övrig information vara kvar. Eposten fungerar då som vanligt på webbhotellet, för domänen, men själva www -servern kommer bli din hemmaserver.

En komplett guide hur du fixar en fungerande domän med SSL till din hemmaserver här.

Att ändra information här som påverkar eposten är en väldigt dålig ide, potentiellt en ide som strider mot vad som är tillåtet. Du skall inte ändra SPF eller DKIM eftersom det är viktiga poster som säkerhetställer en trygg funktion för din epost


Ändra CNAME

CNAME är olika alias på din maskin, kan man säga. Först måste det finnas en A -record som berättar vilken maskin det är. Detta kallas det officiella namnet ("canonical" eller "official" name). Därefter kan det finnas flera alias i form av CNAME som också pekar mot samma maskin. Så det kan alltså se ut såhär:
dindoman.com. A 192.168.0.1
ftp.dindoman.com.  CNAME  dindoman.com.
mail.dindoman.com.  CNAME  dindoman.com.
ssh.dindoman.com.  CNAME  dindoman.com.
Det är dessa CNAME -rader som gör det möjligt att komma åt datorn via namnen ftp.mindoman.com eller ssh.mindoman.com.

Ändra NS

Dessa rader specificerar namnservern för domänen. Det finns oftast inga skäl att ändra dessa och det kan resultera i att din domän slutar fungera.
Om du vill flytta din domän till ett annat webbhotell, så är det inte dessa namnserverinställningar som skall ändras - utan namnserverinställningar hos din registrer där du registrerade domänen.

Ändra MX

MX är kort för MaileXchange och är den mailserver dit dina mail skall levereras. Det kan finnas flera MX -poster med flera flera mailservrar. Till varje post finns också en prioritets -siffra. Den med lägst siffra används först. Det går alltså att lägga till ytterligare, med en högre siffra (lägre prioritet) och de kommer då fungera som backup om de med lägre siffra inte skulle fungera.

Vissa eposttjänster på nätet kräver/förutsätter att du gör en ändring i dina MX -inställningar, så att din epost levereras till dem. Då är det denna post i din DNS som du skall ändra.

Titta på denna sida om du vill ändra MX -server till extern epostserver.

Ändra PTR

PTR -raden gör det möjligt att göra reverse lookup på din domän. Detta är inget du ska ändra.
Detta har enbart effekt om named.conf är manuellt redigerad och korrekt zon -information ditlagt. Detta kan enbart göras av root.

Ändra TXT

Dessa record är generiska används till lite olika saker.

SPF (känns igen som v=spf...)

SPF står för Sender Policy Framework och är en metod som enbart tillåter våra mailservrar att skicka post för ditt domännamn. Poängen med detta är att det hindrar andra från att missbruka din domän och skicka epost och få det att se ut som att det kommer från dig.

DKIM (känns igen som v=DKIM...)

DKIM står för DomainKeys Identified Mail och är en automatisk metod för att signera dina epost så att det går att kontrollera om någon har förändrat innehållet fram till dess eposten når mottagaren.