Läs eposten med Gmail

Gmail som klient

Du kanske använder Gmail (android, ios eller på webben) och vill fortsätta med detta. Du kan enkelt konfigurera gmail så att din epost till din domän hamnar på ett konto hos gmail.

Lägg till nytt epostkonto

❶ Öppna Gmail och navigera till settings/inställningar.
Klicka på Nytt konto/Add account.
Klicka på personal (IMAP/POP).
❹ Knappa in din fulla epostadress.
❺ Välj hur klienten skall arbeta, dvs POP eller IMAP.

Om du är osäker på skillnaden mellan POP och IMAP läs här.

❻ Mata in passord för din epostadress och klicka Next/Nästa.

Incoming Server Settings

Username: Din fulla epostadress.
Password: Passordet.
Server: Om du valde IMAP ovan så knappar du här in server.karlahostning.se annars matar du in mail.dittdomannamn.dintld, så om din domän är exempel.se, så är din mail-server mail.exempel.se.
Port and Security Type: Beroende på om du valde IMAP eller POP...

Förslag om du valde POP

POPSecure
Port995
Security TypeSSL/TLS

eller

POPInsecure
Port110
Security TypeNone

eller (förslag om du valde IMAP)

IMAPSecure
Port993
Security TypeSSL/TLS

eller

IMAPInsecure
Port143
Security TypeNone

Klicka Next

Outgoing Server Settings

❶ Välj Require Sign-In
Username: Din fulla epostadress.
Password: Ditt passord.
Server: Om du valde IMAP ovan så knappar du här in server.karlahostning.se annars matar du in mail.dittdomannamn.dintld, så om din domän är exempel.se, så är din mail-server mail.exempel.se.
Port and Security Type: Beroende på om du valde IMAP eller POP...

Vårt förslag

SMTPSecure
Port465
Security TypeSSL/TLS

eller

SMTPInsecure
Port26
Security TypeNone

Klicka Next