SSI - Server Side Includes

Vad är SSI

I enkla fall behöver man kanske inte php eller cgi utan kan klara sig med SSI. En funktion man önskar är t.ex. att kunna inkludera en htmlfil i en annan htmlfil. Det går inte i vanligt html, men med hjälp av SSI får man denna möjlighet.

Server Side Includes är ett mycket enkelt skriptspråk som webbservern kan interpretera när den läser in en fil som skall publiceras. För enkla saker, på vanliga htmlsidor, så fungerar SSI utmärkt. Skall du göra mer avancerade saker, så använder du troligtvis php istället.

Exempel på SSI -kod

Dagens datum:
<!--#echo var="DATE_LOCAL" -->
Datum htmlfilen senast modifierades:
<!--#flastmod file="ssi_test.shtml" -->
Inkludera en annan htmlfil i denna htmlfil:
<!--#include virtual="/cgi-bin/counter.pl" -->


Exempel

Så, vi knackar ner en liten testsida som vi kallar ssi_test.shtml.Vi skapar även filen ssi_test2.shtml för att exemplifiera den mest användbara finessen här, nämligen att kunna inkludera en htmlfil i en annan htmlfil. På så vis kan t.ex. en header> eller footer eller en meny eller något annat inkluderas på varje sida.Titta på resultatet här: ssi_test.shtml