Flytta till ny server

Allmänt

Det är bra att göra det som står beskrivet här nedan i god tid, så att du har kvar ditt gamla konto vid sidan om det nya kontot under en övergångsperiod. Du kan då flytta över all data och kontrollera att det fungerar (om möjligt) på den nya servern innan du pekar om domänen, vilket är sista steget i flytten.

Färdplan

❶ Öppna konto på det nya webbhotellet (uppenbart!)
Packa ihop filerna på den gamla webbhotellet
Packa upp filerna på det nya webhotellet
Peka om domän från gamla till nya webbhotellet
Installera SSL för domänen (om nödvändigt)
Lägg till epostadresserna du hade tidigare, till nya servern

Öppna konto på vårt webbhotell

Du registrerar ett konto t.ex. hos oss. Du får alla inloggningsuppgifter till det nya kontot i eposten tillsammans med en tillfällig URL som du kan använda tills du pekat om din domän till oss. Typiskt ser den tillfälliga URLn ut såhär. Säg att ditt kontonamn är korsord, då ser den tillfälliga URLn ut såhär:

http://185.189.48.109/~korsord

När sedan din riktiga URL snurrar igång (efter 1-48 timmar), då kommer du åt din sida via korsord.nu istället.

Adressen med IP-numret har inget SSL så din webbläsare kommer gnälla lite att adressen är "osäker" - vilket den formellt är, men det har troligtvis ingen praktiskt betydelse. En säker överföring med SSL är främst viktigt för banker eller börsmäklare eller topphemliga myndighetsdata. Du kan alltså leva med denna osäkerhet tills du pekat om din gamla domän. Då installerar du SSL och allt blir säkert och tryggt, vilket fortfarande troligtvis är helt onödigt men eftersom alla andra gör så, så tvingas vi göra så också. Nog om detta. Med den tillfälliga URLn går det att i allt väsentligt prova att kontot fungerar innan vi pekar om domänen.

Att tänka på

- Om din webbsida innehåll skript, t.ex. ett skript för formulär, så kan du behöva komma att ändra detta.
- Om webbsidan innehåller en databas så behövs en del mekande med databasen göras också.