Vad är SPF och DKIM ?

Sker automatiskt hos oss

På många webbhotell förutsätts du grotta med detta helt själv, för att din epost skall "gå fram" och betraktas som säker och för att din epost inte skall missbrukas av andra. Men du behöver inte göra någonting här eftersom vi redan gjort detta åt dig. Det görs automatiskt för nya domäner du lägger upp. Så denna text är mest information, så att du ska veta hur det fungerar.

SPF - En metod verifiera avsändaren

SPF är ett koncept för att kunna säkerhetställa vem det är som är avsändaren på ett epostmeddelande. Eller om man vänder på det - säkerställa att enbart domänens ägare kan skicka epost med domänen. På så vis kan ingen "kidnappa" domänen för elaka syften.

Genom att lägga in information i DNSns register om vilken epostserver, som är domänens äkta hemmaserver, så kan andra epostserverar kontrollera detta i ett senare skede.

Denna SPF -post innehåller i allt väsentligt en IP-adress till karlahosting, vi kan kalla det karlahosting forstsättningsvis för enkelhetens skull. Det betyder alltså att denna, din egen, SPF -post hamnar i internets DNS -servrar tillsammans med övrig information om din domän.

Så när du skickar ett epost med ditt konto hos karlahosting, du kanske har domänen kalle.kalle, så skickas det genom karlahosting -servern (du har ju angivit karlahosting som POP eller IMAP -server, i ditt mailprogram, eller hur?) så kommer serverns epostprogram skicka vidare detta till mottagaren. Mottagaren konstaterar först karlahosting knackar på dörren för att leverera epost. Mottagaren kontrollerar i internets DNSer för din domän kalle.kalle och ser då att "hemmaservern" för kalle.kalle är karlahosting. Dvs, brevet levereras av den som har tillåtelse att leverera din epost - och ingen annan.

Om någon bov skulle försöka skicka epost och sätta din domän som avsändare så skulle mottagaren se att avsändaren inte är den som äger domännamnet och kan då betrakta det som ett fejkat epost.DKIM - En metod verifiera meddelandet inte förändrats

DKIM är ett koncept för att kunna säkerställa att ingen har förändrat på epostmeddelandet under dess färd från avsändaren till mottagaren. Brevet signeras med en krypterad kod, en signatur som enbart avsändaren kan skapa med sin privata nyckel.

I DNS -record så läggs även en publik DKIM -nyckel in, dvs information som i framtiden är läsbar för andra mailservrar.

När du skickar ett meddelande så kommer servern använda serverns privata nyckeln för att signera utgående post. Det är en algoritm som tar all information i epostmeddelandet och med den privata nyckeln skapar en elektronisk signatur. Denna domännyckel ("signaturen") placeras sedan i epostets huvud och sedan skickas brevet iväg.

Mottagarservern läser brevet, hämtar den publika nyckeln från närmaste DNS, dekrypterar domännyckeln och kan sedan avgöra om brevet förändrats på något sätt.