Vad är POP och IMAP ?

POP och IMAP är 2 olika koncept (protokoll) för att hantera din epost. De flesta nuförtiden använder IMAP p.g.a. möjligheten att komma åt samma inkorg från flera enheter, t.ex. mobiltelefonen och hemmadatorn. Nedan följer en mer exakt förklaring av skillnaden mellan POP och IMAP.

POP

POP som i POPcorn. Något poppar upp och lägger sig någon annanstans.

Om du använder POP när du läser epost, då flyttar du eposten från servern till din egen dator. Dvs, datorn töms på epost, vilket sparar utrymme. Finns inga epost kvar. Istället har din dator fyllts med epost. Tar massor med utrymme, men du vet ju var du har dem och det är bara du som har dem, dessutom. Ifall den detaljen är viktig.
En av flera konsekvenser av POP, det är ju att du enbart kan läsa din epost från en (1) dator. Om du har 2 datorer som tömmer en server med POP så kommer vissa epost hamna i den ena datorn och andra epost i den andra.

Om du vill använda POP, så skall du använda följande inställningar i dina epostklienter.

Server för inkommande post: mail.dittdomannamn.dintld
Server för utgående epost (SMTP): mail.dittdomannamn.dintld

IMAP

MAP som i att man projicerar en grej på en annan. Gör en kopia, så att säga.

IMAP är ett koncept där eposten behålls på servern. Allt som laddas ner är en kopia av ett epostmeddelande. Raderar du ett epostmeddelande på din dator, så kommer det raderas på servern också. Poängen med detta koncept, det är att det möjliggör att du kan läsa din epost och radera epost från flera olika datorer. Du ser samma epostmeddelande i din mobiltelefon som i din PC, som i din Mac och alla andra datorer du har. Om du raderar ett epostmeddelande på någon dator, så raderas detta epostmeddelande också på servern och när du slår på de andra datorerna så kommer detta meddelande raderats där också.

Om du t.ex. vill läsa och svara både i din mobiltelefon och på en annan dator, då ska du använda IMAP.
IMAP ställer lite krav på att du städar i din epostlåda eftersom breven tar utrymme på servern.

Server för inkommande post: server.karlahosting.se
Server för utgående epost (SMTP): server.karlahosting.se

Om du använder en typisk webbaserad epostläsare - använder den POP eller IMAP ? Oftast är det IMAP. Dvs, all epost ligger fortfarande kvar på servern och du kan t.ex. använda en IMAP -klient i mobiltelefonen eller IMAP -klient på PCn samtidigt, vid sidan av att du ibland kollar epost med webbaserad epostklient.