Webbserver

Fixa passordslös SSH

Nu när vi vet ip-numret till vår nyinstallerade almalinux-server så kan vi logga in med SSH från en annan dator.

För att slippa bli tokiga varje gång vi vill komma in på servern, så lägger vi in en publik SSH-nyckel på almalinux -servern. Vi skapar mappen .ssh och i denna mapp skapar vi en fil som heter authorized_keys. Det är mycket viktigt att denna mapp respektive fil får korrekt skrivrättigheter, annars kommer det inte fungera. Se nedan hur jag gjort.Öppnar en konsol på den lokala datorn, printar ut den publika nyckeln så att jag kan kopiera in den på servern.Dubbelkollar den blev rätt in kopierad. Ser rätt ut.Dubbelkollar det går att logga in på servern utan att ange passord. Verkar fungera.Nginx

Vi installerar nginx genom att knappa in dnf install nginx. Svarar "j" på några frågor eftersom vi glömde en flagga... Ingen fara. Det är nice att svara "j" på en massa frågor.Återstår lägga in så att nginx startar när vi startar servern samt lägga in porten i brandväggen.Vi testar att webbservern snurrar. Verkar fungera!Jag vill göra en egen html-sida, så vi letar oss fram till katalogen där nginx har sin default -sida.Den ändrar vi!Nu ser det ut såhär.Nu ljuger vi egentligen här. Hemmaservern svarar inte riktigt ännu. Vi är fortfarande på det interna nätverket. En sak återstår att göra. Att öppna en port i routern och dels att peka om ett domännamn till hemmaservern.

Huvudartikel: Hemmaserver under egen domän