Python

Python är ett interpreterande högnivåspråk som kan användas generellt till väldigt många olika ändamål. I dessa sammanhang pratar vi främst om nyttan i serversammanhang. Alltså att du kodar din egen server så som du vill att den skall fungera och även klienten om det passar. Om Node.js handlar om att skapa klient-server mellan en webbsida och server, så handlar Python mer om att skapa en klient-server mellan t.ex. en smartphone-app och en webbserver. Det är ju ganska få webbsidor som använder Python, men det är desto fler appar till mobiltelefoner som är gjorda i Python.

Exempel på tjänster som anväder Python är Instagram, Pinterest (backend), Disqus, Spotify, Dropbox, Uber, Reddit och massor med fler.

Exempel och hur du installerar en Python app

Vi skapar en Python-fil som heter py.py med följande innehåll:

import os
import sys


sys.path.insert(0, os.path.dirname(__file__))


def hello(environ, start_response):
    start_response('200 OK', [('Content-Type', 'text/plain')])
    message = 'Karla hosting says It works!\n'
    version = 'Python v' + sys.version.split()[0] + '\n'
    response = '\n'.join([message, version])
    return [response.encode()]
 Vi klickar sedan på Setup Python App Application root är alltså sökväg till själva mappen med Pythonfilerna. Jag har valt att placera dessa i en mapp som heter py och då blir sökvägen för mig domains/karlahosting.se/public_html/py. Titta nedan, så ser du vad jag skrivit.

 Application URL är sökvägen till mappen betraktat från webbläsaren. Eftersom under mappen py ligger i index_html så skriver jag bara py för att få rätt URL.

 Application startup file är starfilen som innehåller ett entry point, alltså i detta fall filen py.py.

 Application entry point är den funktion som inledningsvis skall anropas, dvs i mitt fall hello.När alla dessa fält är korrekt ifyllda klickar du CREATE

Vi kan kontrollera att vår Python app snurrar genom att klicka på länken https://karlahosting.se/py

Stäng ner appen

Om du inte vill att servern med python -appen skall snurra längre, så ska du stänga ner den för att optimera prestandan på ditt konto.
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_Server_Gateway_Interface