SSL till hemmaservern

Vi går först tillbaka till DNS Management på karlahosting.Och lägger till så att även www.hemma.gbg.cc pekar på hemmaservern.Sedan installerar vi epel på vår hemmaserver, dvs vi knappar in dnf install epel-releaseDärefter installerar vi certbot genom att skriva
dnf install certbot python3-certbot-nginx

Vi måste svara "j" några gånger, sedan är det färdigt.Vi måste nu uppdatera brandväggen så att även https släpps igenom. Följande 2 rader gör jobbet.
firewall-cmd --permanent --add-service=https
firewall-cmd --reload

Därefter kan vi installera certifikaten genom att skriva
certbot --nginx -d hemma.gbg.cc -d www.hemma.gbg.ccSedan måste vi också lägga till https, dvs port 443, i port -forwardingen i routern.Sådär, ser rätt ut eller?Kolla! Hemmaservern svarar med säkert SSL !Uppdatera cerifikaten automatiskt

Ovan installerar ett certifikat men det förnyas inte automatiskt. Vill du att det skall förnyas automatiskt så lägger du in ett anrop till certbot renew i din crontab. Observera att det är i crontab på din hemmaserver du måste lägga in detta.

Det är en egen övningsuppgift att göra detta, men här kommer i princip svaret.

Du lägger in ett anrop i crontab (på din hemmaserver!) som anropas varje dag. Skriptet du kör varje dag är /usr/bin/certbot renew --quiet och det som då kommer hända är att skriptet går igenom alla certifikat på din dator för att hitta de certifikat som expire inom 30 dagar och dessa kommer förnyas.

Sista grejen: Fixa ett skript som håller IP -numret till din router uppdaterat.

Huvudartikel: Hemmaserver under egen domän

Ref:
https://letsencrypt.org/sv/getting-started/
https://certbot.eff.org/
https://fedoraproject.org/wiki/EPEL