Tanka upp bilder

Under Media hittar du alla bilder som någonsin är upptankade till sidan. Där finns också en funktion för att tanka upp bilder.Jag har en mapp full med bilder (public domain). Jag markerar alla bilder med CTRL-A och drar-och-släpper sedan dessa i den streckade rutan. Du kan också klicka på Select Files. Du kan också tanka upp bilder på andra ställen i wordress.Efter att wordpress jobbat klart så ligger hela mappen med bilder nu på servern.När detta är gjort, så fortsätter vi med att byta tema i wordpress.

Tillbaka till Installera Wordpress med några knapptryck