Förutsättningar tjänsten

Avtal/Villkor för tjänst
Priser för tjänst
Personuppgifter ←
Dina rättigheter
Cookies/Kakor
Personuppgiftsbiträdesavtal
Epostpolicy

Externa länkar

Dataskyddsförordningen

Villkor domännamn1

Villkor för SE -domän
Villkor för NU -domän
Villkor för UK -domän
Villkor för DK -domän
Integritetspolicy SE-domän
Integritetspolicy NU-domän

ICANN

Skyldigheter & Rättigheter


1 För övriga domäner kan finnas specifika villkor. Vi har dock från vårt sortiment sorterat bort de domäner som t.ex. kräver lokal verksamhet eller andra extrema villkor och enbart behållit de som är möjliga för dig registrera.

Personuppgiftshantering

Allmänt

I enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) krävs att vi redogör hur vi hanterar dina personuppgifter.

Typ av personuppgifter vi samlar in

Kontaktuppgifter vid beställning

När du blir kund hos oss, för att du skall kunna bli kund, så behöver vi förstås dina personuppgifter. Dvs, namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer. För beställningar som görs av förälder (målsman) och barn, så kommer båda dessa kontaktuppgifter att sparas tillsammans.

Support

Om du kontaktar vår support så samlar vi in dina uppgifter för att kunna hjälpa dig.

Så här samlar vi in personuppgifter

När du beställer

Så fyller du i ett formulär med dina personuppgifter.

Support & allmänna frågor

De uppgifter du ger oss i epost, inspelade telefonsamtal, chatt-konversationer.

Det här använder vi personuppgifter till och den rättsliga grunden

Tillhandahålla tjänsten

Det är en förutsättning för att kunna leverera tjänsten till dig och ta betalt av dig att vi kan identifiera dig som kund, för att t.ex. kunna producera en faktura med alla de uppgifter lagen kräver (t.ex. bokföringslagen). Den rättsliga grunden här är att det krävs för att fullgöra avtalet.

Support

För att kunna hjälpa dig maximalt och inkrementellt, så behöver vi möjligheten att kunna titta tillbaka på vilka frågor du ställt tidigare, så att du slipper dra ditt supportärende från början varje gång och konsumera mängder av tid för oss båda. Den rättslig grunden här är alltså en intresseavvägning, samtycke och fullgörande av avtal.

Marknadsföring

Ett specialfall av support är att föreslå tjänster till dig som kan vara av intresse för dig, som ett resultat av att vi lärt känna dig och vad du är intresserad av. Detta har samma rättsliga grund som support. Detta handlar alltså både om fullgörande av avtal och en rättslig förpliktelse.

Missbruk

Vi behandlar personuppgifter för att upptäcka och förhindra missbruk och lagbrott, vilket inkluderar men inte begränsas till exempelvis; lagbrott, sprida virus, utföra DDOS -attacker, användning som strider mot våra avtal.

Lagstadgade skyldigheter

I vissa fall kräver lagen att vi behandlar personuppgifter. Den rättslig grunden är alltså en Rättslig förpliktelse.

Så här länge sparar vi personuppgifter

Vi sparar enbart personuppgifter sålänge det finns ett syfte. När du avslutar din tjänst hos oss, så kommer dina uppgifter att skyndsamt raderas. De kommer under en period finnas i t.ex. säkerhetskopior tills dessa är roterade.

Till vem lämnar vi ut personuppgifter

Vid beställning av domännamn

Om du beställer ett domännamn hos oss kommer dina personuppgifter lämnas ut till Hosting Concepts B.V, Rotterdam, Holland, vilket krävs för att registrera domännamn så att du blir ägare till dessa.

Myndigheter

Om en myndighet, t.ex. Polisen, begär ut personuppgifter så är vi skyldiga att lämna ut dessa enligt lag.

Så här skyddar vi dina personuppgifter

Vi har som policy att placera så mycket persondata som möjligt off-line. Adressuppgifter som ligger online, därför att de behövs i din kundpanel och på fakturor/kvitton, är krypterade. De krypteras när du loggar ut och dekrypteras när du loggar in. Se därför alltid till att logga ut genom att klicka på logga ut.
Utöver detta har vi rutiner och policy och en generell inställning där integritet är viktigt och persondata skall användas så begränsat som möjligt. Datasäkerhet är förstås viktigt även av andra skäl. Uppkopplingar till dator sker med publika och privata -nyckelsystem (SSH, PGP).

Dina och dina användares personuppgifter när Karla Hosting agerar personuppgiftsbiträde

Om du driver en webbshop hos oss, då är det du som är personuppgiftsansvarig och vår roll är personuppgiftsbiträde. I dessa situationer så regleras vår behandling av dina kunders personuppgifter i ett speciellt Personuppgiftsbiträdesavtal. Se länk till vänster.

Så här behandlar vi dina personuppgifter när du inte längre är kund

När du inte längre är kund hos oss, så raderas dina uppgifter så snart det går. Under en kort tid kommer uppgifter finnas kvar i backuper tills dessa är roterade.
Enligt bokföringslagen måste varje transaktion ha ett verifikat. Detta verifikat är din beställning hos oss. I bokföringsprogrammet - digitalt - finns dock bara ditt kundnummer. Själva verifikatet är ett utskrivet papper i en pärm som arkiveras. Dessa verifikat finns kvar sålänge bokföringslagen kräver att vi sparar bokföringen. Om du väljer att inte förnya ett domännamn, så kommer dina personuppgifter kopplade till detta domännamn också att försvinna när domännamnet löper ut. Om du väljer att flytta ditt domännamn till annan registrar, så kommer dina nya registrar att överta ansvaret för dina personuppgifter kopplade till domännamnet.

Länkar

Dataportabilitet