Förutsättningar tjänsten

Avtal/Villkor för tjänst
Priser för tjänst
Personuppgifter
Dina rättigheter
Cookies/Kakor
Personuppgiftsbiträdesavtal
Epostpolicy ←

Externa länkar

Dataskyddsförordningen

Villkor domännamn1

Villkor för SE -domän
Villkor för NU -domän
Villkor för UK -domän
Villkor för DK -domän
Integritetspolicy SE-domän
Integritetspolicy NU-domän

ICANN

Skyldigheter & Rättigheter


1 För övriga domäner kan finnas specifika villkor. Vi har dock från vårt sortiment sorterat bort de domäner som t.ex. kräver lokal verksamhet eller andra extrema villkor och enbart behållit de som är möjliga för dig registrera.

Policy epost

Förvänta sig att ett epost går fram

I den bästa av världar, så skickar man ett epost och kan förvänta sig att det går fram. I 999 fall av 1000 fungerar det också så. Men det kommer inte gratis.

I bakgrunden pågår ett ständigt krig mot spam. Detta krig är ofta automatiserat, dvs algoritmer avgör om någonting är spam och försöker analysera varifrån spam'et kommer. Algoritmen kanske kommer till slutsatsen att IP-nummer X är ett stor utsändare av spam. Det kan vara en korrekt slutsats eller en helt felaktig slutsats, men om det händer, då har server X fått ett problem, nämligen att dessa IP-nummer blivit svartlistat. Servrar och mjukvaror som använder dessa listor, blockerar sedan epost från detta IP-nummer.

Vad kan man göra för att förhindra detta, så att leverans av epost säkerställs?

Massutskick otillåtet

Massutskick av epost är världens sämsta marknadsföringsform och det finns ingen poäng att hålla på med detta överhuvudtaget, så det är ganska enkelt för oss att förbjuda detta. Om vi ser att detta förekommer så kommer kontot att stängas av.

Att skicka kommersiell reklam per e-post till någon som inte har bett om detta är otillåtet och resulterar i att kontot stängs av.

Däremot kan det finnas en poäng med att skicka nyhetsbrev till aktiva kunder, förutsatt att kunden mycket tydligt aktivt beställt detta utskick och förutsatt att det enkelt går att avsluta.

Begränsa volymen epost

Den finns en volymgräns per dygn på 200 epost. För 99% av alla användare är detta 195 epost mer än vad som behövs skickas, så det är ingen problem. Kontakta oss om du har behov av större utskick.

DKIM & SPF

För att säkerställa att all epost betraktas som trovärdig och säker och maximera sannolikheten att eposten går fram så används på all epost tekniken med SPF och DKIM.

SPF står för Sender Policy Framework och är en metod som enbart tillåter våra mailservrar att skicka post för ditt domännamn. Poängen med detta är att det hindrar andra från att missbruka din domän och skicka epost och få det att se ut som att det kommer från dig.

DKIM står för DomainKeys Identified Mail och är en automatisk metod för att signera dina epost så att det går att kontrollera att ingen har förändrat innehållet fram till dess eposten når mottagaren.

Ta bort forward -möjligheten

En epost behöver aldrig forwardas från ett domännamn till ett annat. Att detta behov uppstår, beror på okunskap runt bättre alternativ. För det första, så kanske behöver man kanske inte gödsla med epostadresser från första början. Det kanske inte är nödvändigt med en egen epostadress som heter webmaster@domän.tld och det kanske är inte är nödvändigt med en adress för tavlingssvar@domän.tld. Om tanken i nästa vända är att forwarda dessa till en epostadress du läser, så kanske det hade varit bättre använda den från första början.

Men, visst. Okej. Ibland behövs flera epostadresser och oavsett vilket; så har vi redan ett gäng epostadresser. Hur ska vi hantera det?

Du kanske tycker det är jobbigt att logga in på många olika webbmail, om du har flera olika konton? Gissa! Då kan du tänka dig hur jobbigt vi tycker det är på ett webbhotell, för vi har ännu fler (egna) domännamn att hålla koll på. Lösningen är inte en massa forwards.

Lösningen är en epostklient, som själv hämtar posten på servern, som kan hantera obegränsat med epostkonton! T.ex. Thunderbird eller windows inbyggda egna epostklient eller en klient till Android som t.ex. K-9.

Då hamnar mailen till den olika epostadresserna i egna mappar. Otroligt smartare än forwarding.

Du kan också konfigurera din epostklient hos google eller microsoft, så att de hämtar din epost från ditt webbhotell (karlahosting, alltså) direkt. Detta är en mycket stabilare lösningen, som håller spam borta, än tanken att lägga upp en forward.

Såhär ställer du in gmail som läsare för din epost på din egna domän hos oss. https://kunder.support/knowledgebase/4093/Vilken-e-postpolicy-galler.html https://kunder.support/knowledgebase/425/Hur-aktiverar-jag-SPF-och-DKIM.html