Förutsättningar tjänsten

Avtal/Villkor för tjänst
Priser för tjänst
Personuppgifter
Dina rättigheter
Cookies/Kakor
Personuppgiftsbiträdesavtal
Epostpolicy

Externa länkar

Dataskyddsförordningen

Villkor domännamn1

Villkor för SE -domän
Villkor för NU -domän
Villkor för UK -domän
Villkor för DK -domän
Integritetspolicy SE-domän
Integritetspolicy NU-domän

ICANN

Skyldigheter & Rättigheter


1 För övriga domäner kan finnas specifika villkor. Vi har dock från vårt sortiment sorterat bort de domäner som t.ex. kräver lokal verksamhet eller andra extrema villkor och enbart behållit de som är möjliga för dig registrera.

Motiv

Det är alltid du som har en webbsida som är ytterst ansvarig för din webbsida. Men vi som driver webbhotellet är samtidigt din medhjälpare. Det är tack vare oss du kan publicera din sida - så att säga. Så vi är alltså ditt biträde. Om du t.ex. hanterar personuppgifter i en databas, då blir vi personuppgiftsbiträde. Därför behövs ett personuppgiftsbiträdesavtal. Personuppgiftsbiträdesavtalet reglerar förhållandet oss emellan oss.

Poängen med avtalet är bl.a.

• Säkertställa båda parter följer dataskyddsförordningen.
• Båda parter skyddar personuppgifter.
• Båda parter dokumenterar tydligare hur de jobbar för att skydda personuppgifter.

Det som är viktigt förstå här, det är att du som kund måste vara tydligt och, med dokumenterade instruktioner, klargöra vilka personuppgiftsbehandlingar du vill lägga över på oss. Vi kommer sedan acceptera detta om lagen dikterar att vi måste göra detta.

Ett minimalistiskt avtal innehåller ungefär följande.

• Vi behandlar enbart sådana personuppgifter åt dig som kund som vi fått tydliga instruktioner om att behandla.
• Tystnadsplikt.
• Säkerhetsåtgärder.
• Villkor om underbiträden anlitas.
• Skyldighet vidtag åtgärder för att uppfylla registrerades rättigheter.
• Acceptera och bistå vid tillsyn.

I sin helhet klicka här (PDF)